გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სამკვეთო

სამკვეთო


  1. საყველად რძის შესადედებელი მასალა, რომელსაც იღებენ ჩვილი, მცხოვანი საქონლის კუჭიდან (იმერეთი);
  2. კვეთი, დვრიტა;
  3. კვეთის ჭურჭელი (გურია).