გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

სანიაოები

სანიაოები


ფიცრით ამოკედლილი ღიობები, რომელიც გაჩნდა ჭერხოს საომარი ჩარდახების ადგილზე (თუშეთი).