გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საპირგამტეხლო

საპირგამტეხლო


დამნაშავის მიერ დაზარალებულისთვის შესარიგებლად მირთმეული ცხვარი ან სანოვაგე (ფშავი, თიანეთი)


წყარო