გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ფურენგი

ფურენგი


  1. წყალსადენი თიხის მილი (აჭარა);
  2. წყლის გამოსაშვები საგანგებო ხვრელი ლაზურ ნავზე, რომელიც იხვრიტებოდა ჯიგალით, ლოპრანით, ლოპრით, ჭიპრანითა და სხვ. სინონიმები: ბოჭიტა, მანჩხა, კოკროჭინა.