გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ქვითკირი

ქვითკირი


ქვისა და კირხსნარისგან აგებული კედელი. ქვითკირით იგებოდა სახლი, სამეურნეო და თავდაცვითი ნაგებობანი.