გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ქიშური მსხვილმარცვალა

მსხვილმარცვალა ქიშური


ქართლური ვაზის ჯიში