გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ქსნური მთის გუთანი

ქსნური მთის გუთანი


გავრცელებულია ქსნის ხეობაში სხვადასხვა სახელწოდებით: მთის გუთანი, აჩაჩა გუთანი, გუთონ. მისი შემადგენელი ნაწილებია: მხარი, წრწენა, საცორავი, სოლი, სახნისი, საკვეთელი, ჯაჭვის გამოსაბმელი. მისი თვისებურებაა მოკლე მხარი, რომელიც უღელს არ წვდება, გრძელტოტებიანი და მოკლეტოტიანი ხელნა.


კატეგორია:შიდა ქართლი]]