გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ჭაბგობა

ჭაბგობა


სინონიმი: ჭაბუკობა

ჭაბუკისადმი მიძღვნილი დღე. აღინიშნებოდა აღდგომის შემდეგ ოთხშაბათს. ხალხური რწმენით, ამ დღეს ღვთაება ჭაბუკი თითოეულ ოჯახს ესტუმრებოდა. მასზე იყო დამოკიდებული ოჯახის კეთლდღეობა, სიმრავლე, მთელი წლის მოსავალი და სხვ. (ლეჩხუმი, სვანეთი).

ამ ღვთაების სახელი გვხვდება ამ სახითაც: ტარბედა, ტარ-ბედნიერი, ტარ-ჭაბუკი, ჭაბუკ-ბედნიერი. კვირიკობა (იმერეთი).