გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

გუთნური მიწათმოქმედება

გუთნური მიწათმოქმედება


მიწათმოქმედების განვითარებული საფეხური, როდესაც სახნავად გუთანი გამოიყენება