გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ნაწვერ-ნაღმართი

ნაწვერ-ნაღმართი


ხანჯლის წვერით მიყენებული ღრმა ჭრილობა