გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

აყურით აოშვა

აყურით აოშვა


მიწის ჯვარედინად, ხნულის საპირისპიროდ ანეულის მსუბუქად გადახვნა ქართლში, ხოლო თიანეთში იგი აყურით აჩუთვის სახელითაა ცნობილი. იხ.: აოშვა.