გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

აყურით აოშვა

(გადმომისამართდა აყურით აჩუთვა-დან)

აყურით აოშვა


მიწის ჯვარედინად, ხნულის საპირისპიროდ ანეულის მსუბუქად გადახვნა ქართლში, ხოლო თიანეთში იგი აყურით აჩუთვის სახელითაა ცნობილი. იხ.: აოშვა.