გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ბერაში გატარება

ბერაში გატარება


მაყრიონის მხრიდან ნეფისათვის ზურგში მუშტების ცემის ჩვეულება გვირგვინის ახდის შემდეგ (კახეთი). (შდრ. ალაიაში გატარება)