გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კალოს ჩაყრა

კალოს ჩაყრა


გასალეწი ძნების ულოების ჩაჭრა და კალოზე მობნევა (ფშავი)