გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

კახეთ-თუშეთობა

კახეთ-თუშეთობა


მთა-ბარობა, მოსახლეობის სეზონური გადაადგილება კახეთსა და თუშეთს შორის (თუშეთი).