გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

საკომი

საკომი


  1. ხევსურული ქვითკირის სახლის სართულშორისი ხვრელი, ანუ ჭერში გამოჭრილი გასაძრომი, რომელიც მეოთხე სართულის ჭერიდან გადიოდა ბანზე;
  2. ბოსლის ბანზე დატანებული ჭრილი, საიდანაც ბოსელში პირუტყვს საკვებს უყრიდნენ (ფშავი).