კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2020. ნომერი 33

1919-2019 წლებში მოწყობილი არქეოლოგიური ექსპოზიციები

ავტორ(ებ)ი: თინა აბულაშვილი

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი პერიოდულად აწყობდა თემატურ, სხვადასხვა მოვლენებთან ან საიუბილეო თარიღებთან დაკავშირებულ გამოფენებს. მეცნიერების განვითარების, ცოდნის, მასალის დაგროვების გარკვეულ ეტაპზე აუცილებელი ხდებოდა არსებული ექსპოზიციების რეკონსტრუქცია. ყოველი ახალი ეტაპი მოითხოვდა თანამედროვეობასთან შესაბამის მიდგომას როგორც შინაარსის, ისე მხატვრული გადაწყვეტის მხრივ. ყველა ექსპოზიცია რადიკალურად განსხვავებული იყო, რადგან მათი მიზნის განსაზღვრაში მნიშვნელოვან როლს არსებული იდეოლოგიური ფონი ასარულებდა. ამიტომ ექსპოზიციების საშუალებით შესაძლებელია დადგინდეს ამა თუ იმ პერიოდში რა საზოგადოებრივი დაკვეთა არსებობდა.Powered by bootstrapmade.com