კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 8

ქართული ენის კონსონანატური ფონოტაქტიკა

ავტორ(ებ)ი: მარიკა ბუცხრიკიძე

დისერტაციის მთავარ მიზანს წარმოადგენს თანხმოვანთკომპლექსების (მაგალითად, CCC ტიპის სტრუქტურათა) ფენომენის შესწავლა. ფარდობითობისა და დამატებითობის პრინციპების გამოყენებით ჩამოყალიბებულია ჰიპოთეზა CCC და CVCVCV ტიპის სტრუქტურათა ურთიერთკავშირის შესახებ. თანხმოვანთა კომპლექსები განხილულია როგორც CVC ტიპის სტრუქტურებიდან ნაწარმოები (მეორადი) ოდენობები, სადაც CVC სიტყვის ლექსიკურ ნაწილს ანუ ფუძეს წარმოადგენს.ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 8

"დიდი კოლხური ცივილიზაცია" და აიეტის ქვეყნის შესაძლო სახელმწიფო ენა

ავტორ(ებ)ი: ტარიელ ფუტკარაძე

არქეოლოგთა თანამედროვე გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ II ათასწლეულის შუა პერიოდიდან ჭოროხის ხეობასა

არქეოლოგთა თანამედროვე გამოკვლევები ცხადყოფს, რომ II ათასწლეულის შუა პერიოდიდან ჭოროხის ხეობასა და მტკვრის ზემო წელში უკვე დასტურდება კოლხური კულტურის ელემენტები; მაგ., ყარსის მუზეუმში დაცულია ისტორიული ტაოსა და არტაანის ტერიტორიაზე ნაპოვნი II ათასწლეულის შუა პერიოდის კოლხური ცივილიზაციის ნიმუშები...ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 8

თეოდორიტე კვირელის სახელით ცნობილი ერთი დოგმატიკური ძეგლი

ავტორ(ებ)ი: კახა ოღაძე

ქრისტიანული ეკლესიის იმ წმინდა მამათაგან, რომელნიც მოღვაწეობდნენ V ს-ში, ღმრთისმეტყველებაში თავისი განსაკუთრებული ადგილი უკავია თეოდორიტე კვირელს (დაახ. 393-457 წ.წ.). იგი დაიბადა ანტიოქიაში, სადაც მან ჩინებული განათლება მიიღო. ჩვენთვის უცნობია თუ ვინ იყო მისი მასწავლებელი, მაგრამ ცნობილია ის, რომ მასზე დიდ გავლენას ახდენდა დედა. ნეტარი თეოდორიტე ადრევე მიაბარეს წმ. ევპრერიას მონასტერში, სადაც იგი მედავითნის ფუნქციას ასრულებდა.Powered by bootstrapmade.com