კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

ასურელი მამები და გარემომცველი ბუნება

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

ჰაგიოგრაფიულ თხზულებებში ასურელ მამათა ურთიერთობა მათ გარემომცველ ბუნებასთან, ჩვეულებრივ, მეორეხარისხოვან ადგილსაც არ იმსახურებს. ცხოვრების აღმწერთათვის უფრო მნიშვნელოვანია იმის წარმოჩენა, რამდენად ზრუნავს უფალი მის მოსავთა მიმართ, როცა ირმებისა თუ ფრინველის საშუალებით უგზავნის ხორციელ საზრდოს; ანდა რამდენად ძლიერია დაყუდებულ მამათა სიწმინდე, რომ მათ წინაშე მორჩილ იქმნებიან ველური მხეცნიც კი.ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

"ქმრის" აღმნიშვნელი ტერმინები სპარსულ ენაში

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან კიკვიძე

სპარსული ტექსტების თანახმად, ქორწინებას მფრაველობდა ყოვლისშემძლე ღმერთი. ზარათუშთრას შეკითხვაზე, თუ რას მოაქვს ქვეყანაზე ბედნიერება, აჰურამაზდა პასუხობს: კეთილშობილი კაცი უნდა ცხოვრობდეს თავისი ხელით აშენებულ მშვენიერ სახლში, სადაც იქნება ცეცხლი, საქონელი, ცოლი და ბავშვები.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 12

ძაღლკაცები" ხეთურ ლურსმულ ტექსტებში

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩარექიშვილი

მგელ-ძაღლის კულტის არსებობა სხვადასხვა ხალხში უძველესი დროიდან დასტურდება. მგელ-ძაღლი დაკავშირებული იყო მამაკაცთა გაერთიანების სიმბოლიკასთან და მითოლოგიასთან. ასეთივე წარმოდგენა არსებობდა მცირე აზიაშიც - ხეთებშიც, რომელთა რიტუალების ძირითადი მონაწილენი იყვნენ "მგელკაცები" და "ძაღლკაცები". ამ ტერმინებში მოიაზრებიან ის ადამიანები, რომლებიც ცხოველის ნიღბებს ატარებდნენ და ღმერთებს ესაუბრებოდნენ.Powered by bootstrapmade.com