კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 6

ეთნომედიცინის საკითხისათვის იმერეთში

ავტორ(ებ)ი: ლელა ნებიერიძე

იმერეთში, საველე მუშაობის დროს, ჩვენი ყურადღება მიიქცია დაავადებამ, რომელიც იხსენიება "უჟმურის" სახელწოდებით. ეს დაავადება ცნობილია საქართველოს თითქმის ყველა რეგიონში და თავისი სპეციფიკური ბუნებით განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევდა და იწვევს მკვლევერთა შორის. პირველ რიგში, წარმოვადგენთ ჩვენს მიერ მოძიებულ მასალას, დაჯგუფებულს თემატური პრინციპით...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

რეალური და წარმოსახვითი ფეოდალიზმი საქართველოს მთიანეთში

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

I. INTRODUCTION. During the 8th-9th centuries, a system of land tenure and political organization that has been described as "feudal" arose in the Transcaucasus. As in Western Europe, Georgian feudalism was characterized by (1) the hierarchical and personal relation between vassal and lord (geo.: პატრონყმობა), with the former rendering homage (შეწყალება) to the latter; (2) the conditional ownership of land in the form of fiefs (geo.: მამული, საკარგავი) [Charachidzé 1971: 16-21]. On the periphery of the medieval Georgian feudal states, centered in the more heavily-populated lowlands, are the mountain provinces of Pxovi (Pshav-Xevsureti) and Svaneti.ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 7

სახადის კულტი სამცხე-ჯავახეთში

ავტორ(ებ)ი: ნინო ჩირგაძე

სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად გავრცელებულ და საშიშ დაავადებებს ბავშვთა ინფექციური სნეულებანი ე.წ. სახადები წარმოადგენდა, რომელთაც ბატონებს, იშვიათად ანგელოზებს და სახადსაც უწოდებდნენ. ამ დაავადებებს განეკუთვნება: ყვავილი || დიდი ბატონები, წითელა, ქუნთრუშა || ქუთეშა || ყელათმა, ჩუტყვავილა || წყლის ყვავილი || ქშუტი, წითურა, ყბაყურა, ყივანახველა || ხველა ბატონები.Powered by bootstrapmade.com