კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

სწავლა-განათლების კერები და ტრადიციული დღესასწაულები საინგილოში

ავტორ(ებ)ი: მაია ბარიხაშვილი

ძველი საისტორიო მწერლობა მწირ ცნობებს იძლევა საინგილოს შესახებ. განსაკუთრებით, ეს შეეხება სწავლა-განათლების საქმეს ამ კუთხეში; მაგრამ ჩვენამდე მოღწეული ინფორმაციის სიმცირის მიუხედავად, მაინც არის შესაძლებელი გარკვეული შთაბეჭდილება შეგვექმნას ამ საკითხის ირგვლივ.ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

ინტერვიუ თინათინ ოჩიაურთან

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი, პაატა ბუხრაშვილი

ფშავ-ხევსურეთში საველე მუშაობის პროცესში, პარალელურად, ვკრებდით ბიოგრაფიულ ცნობებს იქაურ ხევისბერთა (განსაკუთრებით ცნობილი თავხევისბერის ბიჭურ ბადრიშვილის) შესახებაც. ეს პიროვნებები ხალხსა და ღმერთს შორის იდგენენ და გამომდინარე აქიდან, საკმაოდ დიდი იყო მათი გავლენა აქაურ მოსახლეობაზე. ღვთისმსახურებასთან ერთად, ხევისბერთა ერთერთი უმთავრესი ფუნქცია მორალური კატეგორიებისდმი ერთგულება და მათი განუხრელი დაცვაც იყო - "სწორს ფიქრს აძლევდეს თემ-სოფელს, ცდუნება არა სძირავდეს". დახმარებისათვის მივმართეთ ისტ. მეცნ. დოქტორს, პროფ. თინათინ ოჩიაურს და ვთხოვეთ, მოეთხრო რაიმე ამ პიროვნებების შესახებ.ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 11

სვანურ ხალხურ დღეობათა საწელიწადო კალენდარი

ავტორ(ებ)ი: ნინო წერედიანი

სვანეთში დაცული რელიგიური დღესასწაულები და მათი რიგი საწელიწადო კალენდარი სამყაროზე სულიერი ხედვით შექმნილ ერთ მონოლითურ ნაწარმეოებად გვესახება. იგი ერთბაშად მითოსიცაა და რეალობაც, წარმოსახვაცაა და სინამდვილეც, ქმედებაცაა და რელიგიურობაც; იგი ყოფაა ცნობაში არეკლილი და ყოფა ცნობიერების განსაზღვრულიPowered by bootstrapmade.com