კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

ტრადიციული ფორმების ინტერპრეტაცია თანამედროვე ხელოვნებაში - გუჯი ამაშუკელი

ავტორ(ებ)ი: ნინო ხუციშვილი

საფრანგეთში მოღვაწე ქართველი მხატვრის, ოქრომქანდაკებლის, ელგუჯა (გუჯი) გიორგის ძე ამაშუკელის შემოქმედება გამორჩეულ მოვლენას წარმოადენს XX საუკუნის ბოლო მეოთხედის გამოყენებითი ხელოვნების ისტორიაში. მისი შემოქმედებითი წარმატება, ხელოვანის უდიდეს ოსტატობასთან ერთად მნიშვნელოვანწილად განაპირობა მხატვრის მიერ არჩეულმა კრედომ - ტრადიციებისადმი ერთგულებამ.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ნ. იგნატოვის "თბილისობა"

ავტორ(ებ)ი: ნინო მიქავა

ქართული დაზგური ფერწერის ისტორია XVIII ს მიწურულიდან იწყება. ამ პერიოდის ნამუშევრებში მინიატურის გავლენა შეიმჩნევა. XIX ს-დან კი ასპარეზზე გამოდიან ახალგაზრდა მხატვრები, რომელნიც ევროპულ რეალიზმს რუსული აკადემიური სკოლის გავლით ქმნიან საფუძველს ქართული დაზგური ფერწერის ისტორიაში.ჟურნალი ამირანი. 2005. ნომერი 13

ნახატის ისტორიული განვითარების მიმოხილვა-ანალიზი

ავტორ(ებ)ი: მზია ჩიხრაძე

ჩვენი მიზანია, განვიხილოთ ნახატის (როგორც სახვითი ხელოვნების ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილის) განვითარების გზა და პრობლემები. მსჯელობისას ძირითადად დაზგურ ხელოვნებას შევეხებით, თუმცა ფრესკულ მხატვრობასაც მოვიშველიებთ მაგალითებად.Powered by bootstrapmade.com