კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ზოგიერთი მოსაზრება თანამედროვე საკულტო არქიტექტურისა და მისი მხატვრულ-დეკორატიული გაფორმების შესახებ

ავტორ(ებ)ი: ნათია გაგნიძე

მშენებლობის კულტურა საქართველოში ოდითგანვე მაღალ დონეზე იდგა. განსაკუთრებულ ადგილს ქვის ნაგებობები და მათი მხატვრულ-დეკორატიული მორთულობა იკავებდა. ჯერ კიდევ წარმართული დროის არქეოლოგიური მონაპოვარიდან ჩანს, რომ ძველად კარგად იყვნენ განსწავლულნი როგორც საინჟინრო, ისე ქვითხუროობის დარგში.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ოშკის რელიეფური ოქტაგონი

ავტორ(ებ)ი: თამარ ყაჭეიშვილი

წმ. სვიმეონ მესვეტე, აღმოსავლეთის საქრისტიანოს ასკეტური მოძრაობის ერთ-ერთი ფუძემდებელთაგანი, ქართულ მართლმადიდებლურ სივრცეში უმნიშვნელოვანეს ადგილს იკავებს. ამის დასტური ის მრავალი სახვითი მასალაცაა, რომელიც წმ. მესვეტისადმია მიძღვნილი.ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ფიტარეთის ერთი რელიეფური გამოსახულების შესახებ

ავტორ(ებ)ი: თამარ ყაჭეიშვილი

ქართული სკულპტურის ისტორია, ფაქტიურად რელიეფური ქანდაკების ისტორიაა. ჩვენში შემონახულია ამ დარგის თითქმის ყველა სახეობის ნიმუშები - ხეზე, ქვაზე, ლითონზე ნაკვეთი რელიეფები.
ჩვენი კვლევის საგანთან მიმართებით განსაკუთრებით საგულისხმოა საფასადო სკულპტურა - არქიტექტურასთან ორგანულად შერწყმული სკულპტურული რელიეფი და ორნამენტი, რაც გვაძლევს ფასადის გადაწყვეტის სინთეზურ მაღალმხატვრულ ნიმუშებს.Powered by bootstrapmade.com