კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 20

პეიზაჟი კორნელი სანაძის შემოქმედებაში

ავტორ(ებ)ი: ლელა მიქაბერიძე

ნაშრომი ეხება ქართველი ფერმწერის კორნელი სანაძის მრავალმხრივ შემოქმედებას, ამჯერად პეიზაჟის დარგში, მისი ფერწერული ღირებულებების და ოსტატობის გამოვლენის ასპექტებს, რომელსაც მხატვრის შემოქმედებაში დიდი ადგილი უჭირავს. ეს გამოიხატება ამ ჟანრის ნამუშევრების სიმრავლითაც და მათი შესრულების ხარისხითაც.ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

III-IV საუკუნეების ზოომორფული ფიბულები

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

XX საუკუნის II ნახევარში საქართველოში წარმოებული არქეოლოგიური გათხრების შედეგად დაგროვდა ბრინჯაოსა და ვერცხლისაგან დამზადებული საკმაოდ მრავალრიცხოვანი ზოომორფული (ცხოველსახოვანი) გამოსახულებები, რომლებიც სამეცნიერო ლიტერატურაში ქართული მატერიალური კულტურისა და ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის რწმენა-წარმოდგენებთან დაკავშირებული საკითხების კვლევის მნიშვნელოვან პირველწყაროდაა მიჩნეული.ჟურნალი ამირანი. 2009. ნომერი 21

ანტეფიქსი ალავერდის მონასტრიდან

ავტორ(ებ)ი: კახი წერეთელი, მალხაზ ცინდელიანი

2006 წელს არქეოლოგიური გათხრები წარმოებდა ალავერდის სამონასტრო კომპლექსის ე.წ. დაბალ პალატში, რომელიც საკველევი არქიტექტურული ანსამბლის ერთ-ერთ ადრეულ ნაგებობადაა მიჩნეული და სპეციალურ ლიტერატურაში წმინდა გიორგის კათედრალური ტაძრის თანადროულ ანუ XI საუკუნის ნაგებობად განიხილება.Powered by bootstrapmade.com