კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ცხენის გამოსახულებები ძველ საქართველოში და მეცხენეობასთან დაკავშირებული სახელწოდებები ქართულში

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან რამიშვილი

სხვადასხვა ეპოქის მცირე პლასტიკის მრავალრიცხოვან ნიმუშებს შორის, რომლებიც უპირატესად ლითონისგანაა დამზადებული, მკვლევართა განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს ცხენის ფიგურები თუ მისი გრაფიკული გამოსახულებები.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

ქართული ხალხური ცეკვის პირველწყაროები

ავტორ(ებ)ი: ლარისა ჩხეიძე

ამ წერილის ავტორს გამოკვლეული აქვს ქართული საცეკვაო ფორმაციების პირველწყაროები არქეოლოგიური ნივთების აღმოჩენების საფუძველზე.ჟურნალი ამირანი. 2010. ნომერი 22

თეატრალური ტერმინი "დასი"

ავტორ(ებ)ი: ივლიტა ლობჟანიძე

თეატრალურ ხელოვნებაში დღეს ფართოდ არის გავრცელებული ტერმინი დასი, რომელიც შემოქმედებითი კოლექტივის ცნებას გამოხატავს.Powered by bootstrapmade.com