კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 2

ქართულ-უკრაინულ ურთიერთობათა ისტორიული ასპექტები

ავტორ(ებ)ი: დავით სანდოძე

საქართველოს სახელმწიფოებრივი ძლიერების საქმეში, დიდი როლი ენიჭება მოკავშირე ქვეყნების არსებობას და მათთან ურთიერთობებს, რაც ამ ქვეყნების ეკონომიკურ და კულტურულ ცხოვრებაზეც აისახება. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ამ მხრივ ისტორიული გამოცდილებისა და ცოდნის პრაქტიკულ დანიშნულებაში გამოყენებას.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 2

ეთნიკური დაპირისპირების ისტორიული ასპექტის განსაზღვრისათვის (ეთნოისტორიული ანალიზი ქვემო ქართლის მაგალითზე)

ავტორ(ებ)ი: ირინე ჯუკაშვილი

ქვემო ქართლი სამხრეთ-აღმოსავლეთი საქართველოს სასაზღვრო რეგიონია. იგი მოსახლეობის ეთნიკური სიჭრელით გამოირჩევა, რაც მისი გეოპოლიტიკური მდებარეობისა და საუკუნეთა განმავლობაში მიმდინარე მასობრივი მიგრაციების შედეგია. ქვემო ქართლში ცხოვრობენ: ქართველები, სომხები, თურქმანული წარმოშობის მუსულმანები (ე.წ. აზერბაიჯანელები), რუსები, ბერძნები და სხვა.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 2

მიმართვა აფხაზი ხალხისადმი

ავტორ(ებ)ი: ზვიად გამსახურდია

ძვირფასო თანამემამულენო!
აფხაზთა და ქართველთა ძმობა უხსოვარი დროიდან იწყება. ჩვენი საერთო კოლხური წარმოშობა, გენეტიკური ნათესაობა ჩვენს ხალხებსა და ენებს შორის, საერთო ისტორია, საერთო კულტურა გვავალებს დღეს დიდ დაფიქრებას ჩვენი ხალხების მომავალ ბედ-იღბალზე. ჩვენ ერთ მიწა-წყალზე ვცხოვრობდით მუდამ და ერთმანეთის ჭირ-ვარამს ვიზიარებდით. ჩვენ საერთო სამეფო გვქონდა საუკუნეთა განმავლობაში, ერთ ტაძარში ვლოცულობდით და ერთ ბრძოლის ველზე ვიბრძოდით საერთო მტრების წინააღმდეგ.Powered by bootstrapmade.com