კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

ქართულ-უკრაინული ლიტერატურული ურთიერთობანი XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში

ავტორ(ებ)ი: დავით სანდოძე

ქართულ-უკრაინულ კულტურულ-ისტორიულ ურთიერთობათა მემკვიდრეობის ღრმად შესწავლასა და გაანალიზებას, ამ ორი ხალხის მომავალი ურთიერთთანამშრომლობის საქმეში განსაკუთრებული როლი ენიჭება.ჟურნალი ამირანი. 2000. ნომერი 3

წყაროები, დოკუმენტები

ავტორ(ებ)ი: წყაროები, დოკუმენტები

1. ქ. თბილისის გარნიზონის კომენდანტის ბრძანება
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს სამხედრო საბჭომ საგანგებო წესები გამოაცხადა და დაწესებულია კომენდანტის საათი...

2. საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს განცხადება
სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს რესპუბლიკაში, ხუნტის - ე.წ. სამხედრო საბჭოს მიერ შექმნილი არაკანონიერი ორგანოები...ჟურნალი ამირანი. 2002. ნომერი 6

ბრძოლა ბათუმის ოლქის საქართველოსთან საბოლოოდ შემოსაერთებლად

ავტორ(ებ)ი: უჩა ოქროპირიძე

1917 წლის ოქტომბრის სახელმწიფო გადატრიალების შემდეგ რუსეთი ანარქიამ მოიცვა. ამიერკავკასიის ხალხებმა სცადეს საკუთარი ძალებით გაეკვლიათ გზა და საკმაო ყოყმანის შემდეგ შექმნეს ამიერკავკასიის ფედერაციული სახელმწიფო საქართველოს, აზერბაიჯანის და სომხეთის შემადგენლობით. მაგრამ კარგად ცნობილი მოვლენების შედეგად აღნიშნულმა ფედერაციამ სულ რაღაც ერთი თვე იარსება და მის ადგილზე აღმოცენდა სამი სახელმწიფო, რომლებმაც 1918 წლის 25-26 მაისს დეკლარირება გაუკეთა დამოუკიდებელი სახელმწიფოებრიობის მშენებლობის დაწყებას.Powered by bootstrapmade.com