კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 8

ნეკრესის არქეოლოგიური გათხრებისას აღმოჩენილი მთვარე-მზის ძველი ქართული წარმართული კალენდარი

ავტორ(ებ)ი: ნოდარ გაფრინდაშვილი

ნეკრესის ნაქალაქარის არქეოლოგიური გათხრები დაიწყო 1984; 1986-89 წლებში ბ-ნ ლევან ჭილაშვილის ხელმძღვანელობით და ამჟამადაც მიმდინარეობს. გათხრების პირველი შედეგები საკმაოდ ვრცელი სტატიის სახით "ნეკრესის არქეოლოგიის დასაწყისი", გამოქვეყნდა კრებულში "დავით აღმაშენებელი". ამის შემდეგ ბ-ნმა ლ. ჭილაშვილმა არა ერთი სტატია და ბროშურა გამოაქვეყნა და მთელი რიგი მოხსენებებიც წაიკითხა სხვადასხვა სამეცნიერო დაწესებულებებში.ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 9

მაღალმთიანეთის სალოცავების პოლიტიკური და სოციალური მნიშვნელობა პოსტ-საბჭოთა საქართველოში

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

This project is in essence the continuation of the research on traditional Central Caucasian religion funded in 1999-2002, with a shift in orientation motivated primarily by observations made in the field at that time. The primary goal of my research during this period was the documentation and analysis of the surviving remnants of highland Caucasian "paganism", a syncretic religious system comprising elements appropriated from Georgian Orthodox Christianity, but whose core principles go back much further in time.ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 9

ქართველი ებრაელები და საქართველოს მოსახლეობა

ავტორ(ებ)ი: ქეთევან აბულაძე

"ებრაელებს არ მოეპოვებათ არცერთი დოკუმენტი იმის თაობაზე, რომ საქართველოში ებრაელებს აყრილი გვქონდა მოქალაქეობრივი უფლებები ან გვავიწროვებდნენ, რათა უარი გვეთქვა ჩვენს სარწმუნოებაზე... არც ზეპირი გადმოცემა გვაქვს ამის შესახებ" აცხადებს თავის წიგნში ებრაელი მწერალი აბრეკ ბათოშვილი, რაც სრული ჭეშმარიტებაა.Powered by bootstrapmade.com