კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2003. ნომერი 9

დარია ვედრებისელი (მალიევა)

ავტორ(ებ)ი: მარინე ბულეიშვილი

გასული საუკუნის ბოლოს და ჩვენი საუკუნის დასაწყისში მოღვაწეობდა ნიჭიერი ოსი მწერალი ქალი დარია კონსტანტინეს ასული ვედრებისელი (მალიევა). იგი დაიბადა 1874 წლის ოქტომბერში გორის მაზრის მივარდნილ სოფელ ვედრებისში (ამჟამად ქარელის რაიონი). აქედანვე წარმოსდგება მისი ერთ-ერთი ფსევდონიმი - ვედრებისელი. იგი სწავლობდა ბაქოს ქალთა გიმნაზიაში. გიმნაზიის წარჩინებით დამთავრების შემდეგ იგი აქტიურ საზოგადოებრივ პუბლიცისტურ მოღვაწეობას ეწეოდა ქ. ბაქოში...ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

შრომის მოყვარეობა - მუშაკობა

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჩინჩალაძე

შრომა ადამიანის გარდაუვალი, აუცილებელი საჭიროებაა; ამასთან ზნეობრივი გრძნობაა, რომელიც სიკეთედ, საღვთო, ანუ საყოველთაო მოწოდებად აღიქმება. "ყოველი შრომა, რომელიც კი სარგებლობას მისცემს კაცს და შეეწევა მის რჩენასა, დიახ არის მადლიანი და საკადრისი" (გაბრიელ ეპისკოპოსი). ჩვენი "ძველებიც" (წინაპრები) ყოველგვარ ადამიანის "დასარჩენ" - საკეთილდღეო საქმიანობას "საღვთო ზნედ" უხმობდნენ; ყოველი ცოდნა ზნეობააო (არჩილი). მათთვის "ხელიხელობა", "მარჯვენა" - გამარჯვებული, საღვთო "ნაწილი", საფიცარი იყო, ხოლო "სინდისიერი ოფლი", "ალალი" მარჯვენა თუ ლუკმა ღირსების და სიბრძნის გამომხატველი.ჟურნალი ამირანი. 2004. ნომერი 10

ქრისტიანულ-მუსლიმური ურთიერთობის ისტორიიდან

ავტორ(ებ)ი: ეკა გოდერძიშვილი

ყველა სხვა რელიგიებისაგან განსხვავებით, რომლებიც ქრისტიანობასთან კონფრონტაციაში ვრცელდებოდა, ისლამი აღმოცენდა და განვითარდა იმ სამყაროში, სადაც ქრისტიანობა და ქრისტიანული ეკლესია დიდი ხნის დაფუძნებული იყო. როგორ შეხვდა ქრისტიანობა ისლამს, რას წარმოადგენდა იგი, რატომ იზრდებოდა ისლამის მიმდევართა რიცხვი იქ, სადაც ქრისტიანობა დომინირებდა, რა მდგომარეობაში იყო ამ რეგიონის ქრისტიანული მოსახლეობა, სწორედ ეს არის საკითხების ის წრე, რომელიც უდავოდ დიდ ინტერესს იწვევს.Powered by bootstrapmade.com