კვლევა

ჟურნალი ამირანი. 2006. ნომერი 14

ჯადოსნური საგნები ქართულ ჯადოსნურ ზღაპრებში

ავტორ(ებ)ი: რუსუდან ჩოლოყაშვილი

ზღაპრის სამყარო ზღაპრულია - არამიწიერი და ზებუნებრივი. შესაბამისად, ყველა საგანი, რომელიც ჯადოსნურ ზღაპრებში გვხვდება, ჯადოსნურია და არაჩვეულებრივი. ის გმირს ეხმარება სანუკვარი მიზნის მიღწევისას დაბრკოლებათა დაძლევაში.ჟურნალი ამირანი. 2007. ნომერი 17

ჯვარ-ხატებთან დაკავშირებული გადმოცემები და რიტუალები პანკისის ხეობაში

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

საცხოვრებელი ადგილის შეცვლამ, პანკისში ჩამოსახლებამ, ქისტების, ოსების, აგრეთვე ფშავლებისა და თუშების ყოფით კულტურასა და ზეპირსიტყვიერებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. მათ ფოლკლორულ რეპერტუარში ზოგიერთი ჟანრი საერთოდ გაქრა. მაგალითად, პანკისელი ფშავლების ზეპირ გადმოცემებში ღვთისშვილებისა და დევ-კერპთა ბრძოლის ამსახველი სიუჟეტები თითქმის დავიწყებას მიეცა.ჟურნალი ამირანი. 2008. ნომერი 19

ქისტური ხმით ნატირლები და სამგლოვიარო რიტუალები

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

დროთა განმავლობაში პანკისელი ქისტების ყოფაში გლოვის მრავალფეროვანი წესები და ტრადიციები ჩამოყალიბდა. პანკისელი ქისტების სამგლოვიარო ტექსტებისა და რიტუალების მრავალფეროვნება ძირითადად მაჰმადიანური და ქრისტიანული რელიგიური წარმოდგენების სინკრეტიზმმა, მიგრაციულმა პროცესებმა და ქართული კულტურის ძლიერმა გავლენამ განაპირობა.Powered by bootstrapmade.com