გადასვლა: ნავიგაცია, ძებნა

ქართული ვაზის ჯიშები

ქართული ვაზის ჯიშები


ვაზის ჯიშები, რომლებიც გავრცელებულია, როგორც დღევანდელი საქართველოს ტერიტორიაზე, ისე მის მეზობელ ქვეყნებში.

ვაზი ერთ-ერთი უძველესი მცენარეა. ვაზის პირველი წარმომადგენელნი ცარცის პერიოდში გაჩნდნენ და მათი გავრცელების არეალი მთელ მაშინდელ მსოფლიოს მოიცავდა. მატერიკის დანაწილების შემდეგ ვაზის გავრცელების არეალი გაწყვეტილი აღმოჩნდა და ამჟამად იგი სამ ურთიერთისაგან დაცილებულ კერაშია მოქცეული. ჩრდილოამერიკულ კერაშია 28 სახეობა, რომელთაგან კულტურისათვის მნიშვნელობა აქვს 18-ს; აღმოსავლეთ აზიის კერაში 40-ზე მეტი სახეობაა, მაგრამ კულტურისათვის მნიშვნელობა აქვს მხოლოს 5-ს.

ვაზის ველური წინაპრები გადაშენდნენ და ამგვარად ჩვენს წინაშეა თავის წარსულიდან მოწყვეტილი, ადამინის მიერ შექმნილი სახეობა.

კულტურული ვაზი ძალიან ადვილად ველურდება და ჯვარედინდება ველურთან, რის შედეგადააც ჰიბრიდებს ქმნის. ეს განსაკუთრებით მკვეთრად ჩანს საქართველოში.

მსოფლიოში ცნობილია ვაზის 4000-მდე ჯიში. საქართველოში ვაზის 500-მდე ადგილობრივი ჯიშია, რომელთაგან სტანდარტულ ასორტიმენტში შეტანილია 62 ჯიში, მათ შორის 29 საღვინე და 9 სუფრის.

გამორჩეული მაღალხარისხოვანი ქართული საღვინე ვაზის ჯიშებია; რქაწითელი, საფერავი, მწვანე, ხიხვი, ქისი, ჩინური, ცოლიკოური, ციცქა, კრახუნა, ალექსანდროული, ოჯალეში, ჩხავერი, ალადასტური და სხვა.


მხარე ფერი
1 აბსუაჟ აფხაზეთი შავი
2 აგბიჟ აფხაზეთი შავი
3 აგუტოლიჟ აფხაზეთი შავი
4 ათასარაკვა აფხაზეთი შავი
5 აკაბილ აფხაზეთი შავი
6 აკლიკ აფხაზეთი შავი
7 აკომშტალ აფხაზეთი შავი
8 აკუბასა აფხაზეთი შავი
9 აკუმშტალ აფხაზეთი შავი
10 აკუშარ აფხაზეთი შავი
11 ამგურჩალ აფხაზეთი შავი
12 ამლახუ აფხაზეთი შავი
13 ამოხფიჟ აფხაზეთი შავი
14 აპაპნიჟ აფხაზეთი შავი
15 აპუჟერა აფხაზეთი შავი
16 აყაფშ აფხაზეთი შავი
17 აშუღაშ აფხაზეთი შავი
18 აჩკიკიჟ აფხაზეთი შავი
19 აციმლიჟ აფხაზეთი შავი
20 აძნიჟ აფხაზეთი შავი
21 აწლიჟ აფხაზეთი შავი
22 აჭანდრის წითელი აფხაზეთი შავი
23 ახარდან აფხაზეთი შავი
24 ახუხუჟ აფხაზეთი შავი
25 კაჭიჭი აფხაზეთი შავი
26 პეტრიჟი აფხაზეთი შავი
27 ტატლიჟი აფხაზეთი შავი
28 ამლახუ შავი აფხაზეთი შავი
29 ცხენისძუძუ აფხაზური აფხაზეთი შავი
30 წვინდირხვა აფხაზეთი შავი
31 ლაკოაჟ აფხაზეთი მუქი ლურჯი
32 ხაფშირა აფხაზეთი მოყვ.-მომწ.
33 ხუპინიჟი აფხაზეთი მოყვ.-მომწ.
34 აბისტაჟ აფხაზეთი თეთრი
35 ავასირხვა აფხაზეთი თეთრი
36 ავრეხი აფხაზეთი თეთრი
37 ათურქუჟ აფხაზეთი თეთრი
38 აკაბილიჟ აფხაზეთი თეთრი
39 აკასაჟ აფხაზეთი თეთრი
40 აჟკვაკვა აფხაზეთი თეთრი
41 აჟხვატა აფხაზეთი თეთრი
42 კიამოხტა აფხაზეთი თეთრი
43 მახვატელი აფხაზეთი თეთრი
44 ხუნალიჟი აფხაზეთი თეთრი
45 ხუტუნიჟი აფხაზეთი თეთრი
46 აგაშკურ აფხაზეთი ვარდისფერი
47 აჟაპშ აფხაზეთი ვარდისფერი
48 აჟემჩიღ აფხაზეთი ვარდისფერი
49 აჟია აფხაზეთი ვარდისფერი
50 აჟიგრა აფხაზეთი ვარდისფერი
51 აჟხაფშ აფხაზეთი ვარდისფერი
52 ალმურა შავი აჭარა შავი
53 ბათომურა აჭარა შავი
54 ბურძღალა აჭარა შავი
55 ბუტკო აჭარა შავი
56 საფერავი ვაიოს აჭარა შავი
57 კირწწითელა აჭარა შავი
58 ლივანურა შავი აჭარა შავი
59 მაგარა აჭარა შავი
60 მეკრენჩხი აჭარა შავი
61 მორცხულა აჭარა შავი
62 სალიკლევი აჭარა შავი
63 საფერავი აჭარული აჭარა შავი
64 საწური აჭარა შავი
65 ტაძიგურა აჭარა შავი
66 ტყის ვაზი აჭარა შავი
67 ტყის ყურძენა აჭარა შავი
68 ქორქაულა აჭარა შავი
69 შიშველი აჭარა შავი
70 ჩიტისთვალა აჭარული აჭარა შავი
71 ცხენისძუძუ აჭარული აჭარა შავი
72 ჭიპაკური აჭარა შავი
73 ჭოდი აჭარა შავი
74 ხარისთვალა აჭარული აჭარა შავი
75 ჯინეში აჭარა შავი
76 ახალაკი აჭარა მუქი წითელი
77 პოვნილი აჭარა მუქი წითელი
78 ალმურა თეთრი აჭარა თეთრი
79 ბაღის ყურძენი აჭარა თეთრი
80 ბროლა აჭარა თეთრი
81 გორგოული აჭარა თეთრი
82 თეთრა აჭარა თეთრი
83 თურვანდი აჭარა თეთრი
84 კაიკაციშვილისეული თეთრი აჭარა თეთრი
85 კვირისთავა აჭარა თეთრი
86 კლარჯული კლარჯეთი-აჭარა თეთრი
87 ლივანურა თეთრი აჭარა თეთრი
88 მწვანე აჭარული აჭარა თეთრი
89 მწვანურა აჭარა თეთრი
90 ორჯოხული აჭარა თეთრი
91 სხალთური აჭარა თეთრი
92 შავშურა შავშეთი-აჭარა თეთრი
93 ცვითე აჭარა თეთრი
94 წვიტე აჭარა თეთრი
95 ჭეჭიბერა აჭარა თეთრი
96 ჯავახეთურა ჯავახეთი-აჭარა თეთრი
97 კიბურა აჭარა ვარდისფერი
98 კიკაჩა შავი გურია წითელი
99 კუმუშა გურია წითელი
100 მაგანაკური გურია წითელი
101 მანდიკოური გურია წითელი
102 მახათური გურია წითელი
103 მტრედისფეხა გურია წითელი
104 მცვივანი გურული გურია წითელი
105 სამჩხავერა გურია წითელი
106 ჩეპეში გურია წითელი
107 აკიდო გურია შავი
108 ალადასტური გურია-იმერეთი შავი
109 ბახვას ყურძენი გურია შავი
110 ბერძულა გურია შავი
111 ვორონა გურია შავი
112 კამური შავი გურია შავი
113 კოცხანა გურია შავი
114 მტევანდიდი გურია შავი
115 ნაშენება გურია შავი
116 ოფოურა გურია შავი
117 ოჯალეში გურიის გურია შავი
118 რცხილი გურია შავი
119 საფერავი გურიის გურია შავი
120 სხილათუბანი გურია შავი
121 შავჩხავერა გურია შავი
122 ჩხავერი გურია შავი
123 ცანაფითა გურია შავი
124 ცივჩხავერა გურია შავი
125 ჭუმუტა გურია შავი
126 ხემხუ გურია შავი
127 ხუშია შავი გურია შავი
128 ჯანი გურია შავი
129 ჯანი ნაკაშიძის გურია შავი
130 ჯანი ციხური გურია შავი
131 ცისფერერულა გურია რუხი
132 ბადაგი გურია მუქი ვარდისფერი
133 ათინაური გურია თეთრი
134 დორდღო გურია თეთრი
135 ვაციწვერა გურია თეთრი
136 ზენათური გურია თეთრი
137 თეთრი ყურძენი გურია თეთრი
138 ჩხავერი თეთრი გურია თეთრი
139 თქვლაფა გურია თეთრი
140 კაკნატელა გურია თეთრი
141 კამური თეთრი გურია თეთრი
142 კაპისტონი წიწილიანი გურია თეთრი
143 კატური გურია თეთრი
144 კეშელავას თეთრი გურია თეთრი
145 მაისა გურია თეთრი
146 მაური თეთრი გურია თეთრი
147 საკმიელა გურია თეთრი
148 საკნატუნა გურია თეთრი
149 სამარხი გურია თეთრი
150 ქაქუთურა გურია თეთრი
151 ჩხინკილოური გურია თეთრი
152 ჭაჭიეთის თეთრა გურია თეთრი
153 ხუშია თეთრი გურია თეთრი
154 ცივჩხავერა ვარდისფერი გურია ვარდისფერი
155 წითლანი გურია ვარდისფერი
156 კორძალა გურია-აჭარა წითელი
157 გომის წითელი იმერეთი წითელი
158 მაჩანაური იმერეთი წითელი
159 რაბათის წითელი იმერეთი წითელი
160 ადანასური იმერეთი შავი
161 ბეწოურა იმერეთი შავი
162 ბზვანურა იმერეთი შავი
163 გაბეხოური შავი იმერეთი შავი
164 დიდშავა იმერეთი შავი
165 დონდღლაბი შავი იმერეთი შავი
166 ენდელაძისეული იმერეთი შავი
167 ვერტყვიჭალის შავი იმერეთი შავი
168 კლერტმაგარა იმერეთი შავი
169 კრახუნა შავი იმერეთი შავი
170 კუნძა შავი იმერეთი შავი
171 კუპრაშვილისეული იმერეთი შავი
172 მამუკას ვაზი იმერეთი შავი
173 მამუკას საფერე იმერეთი შავი
174 მარგული საფერე იმერეთი შავი
175 მაღლარი იმერეთი შავი
176 მაღრანული იმერეთი შავი
177 მაჩანოური იმერეთი შავი
178 მგალობლიშვილი იმერეთი შავი
179 მელანიასეული იმერეთი შავი
180 მტრედისფერა იმერეთი შავი
181 ობჩური შავი იმერეთი შავი
182 ოცხანური საფერე იმერეთი შავი
183 რკო შავი იმერეთი შავი
184 სამაჭრია იმერეთი შავი
185 სამჭაჭა იმერეთი შავი
186 ქველოური იმერეთი შავი
187 ღორისთვალა იმერეთი შავი
188 შავბარდა იმერეთი შავი
189 შავყურძენა იმერეთი შავი
190 შემოდგომის შავი იმერეთი შავი
191 ძაგანიძე იმერეთი შავი
192 ძელშავი ადგილობრივი იმერეთი შავი
193 ძველი ობჩური იმერეთი შავი
194 ძველი სამაჭრე იმერეთი შავი
195 ძიგანოური იმერეთი შავი
196 ძირაგეულის შავი იმერეთი შავი
197 ჭანკილოური იმერეთი შავი
198 ხითერი (უღია) იმერეთი შავი
199 ღრუბელა იმერული იმერეთი ღრუბლის ფერი
200 ხარისთვალა კოლხური იმერეთი მუქი ვარდისფერი
201 ბაზალეთური იმერეთი თეთრი
202 გაბეხოური თეთრი იმერეთი თეთრი
203 გომის თეთრი იმერეთი თეთრი
204 დონდღლაბი თეთრი იმერეთი თეთრი
205 ვერტყვიჭალის თეთრი იმერეთი თეთრი
206 თითა იმერული იმერეთი თეთრი
207 თქლაფა იმერეთი თეთრი
208 თხლაფა იმერეთი თეთრი
209 კაპისტონი გაღმოური იმერეთი თეთრი
210 კაპისტონი თეთრი იმერეთი თეთრი
211 კიკაჩა თეთრი იმერეთი თეთრი
212 კრახუნა თეთრი იმერეთი თეთრი
213 კუნძა თეთრი იმერეთი თეთრი
214 მსხვილთვალა იმერეთი თეთრი
215 მსხვილკუმფხალა იმერეთი თეთრი
216 მურადოული იმერეთი თეთრი
217 მცვივანი იმერული იმერეთი თეთრი
218 მწვანე იმერული იმერეთი თეთრი
219 მჭკნარა დონდღლაბი იმერეთი თეთრი
220 ნათელა იმერეთი თეთრი
221 ოხტოურა იმერეთი თეთრი
222 რკო თეთრი იმერეთი თეთრი
223 უცნობი თეთრი იმერეთი თეთრი
224 ქართულა იმერეთი თეთრი
225 ქვიშხური (გორული მწვანე) იმერეთი თეთრი
226 ჩიღვინაური იმერეთი თეთრი
227 ჩხინკოური იმერეთი თეთრი
228 ციცქა იმერეთი თეთრი
229 ციცქა გაბეხოური იმერეთი თეთრი
230 ციცქა საჩხერული იმერეთი თეთრი
231 ცოლიკოური იმერეთი თეთრი
232 ცოლიკოური გრძელმარცვალა იმერეთი თეთრი
233 ცოლიკოური კოხაძის იმერეთი თეთრი
234 ცოლიკოური მსხვილმარცვალა იმერეთი თეთრი
235 ცოლიკოური ცრუ იმერეთი თეთრი
236 წვრილმარცვალა თეთრი იმერეთი თეთრი
237 წირქვალის თეთრი იმერეთი თეთრი
238 ჩხავერი ვანის იმერეთი ვარდისფერი
239 უსახელოური ვარდისფერი იმერეთი ვარდისფერი
240 ფეროვანი პატარიძის იმერეთი ვარდისფერი
241 ბუდეშური წითელი კახეთი წითელი
242 პაატესეული კახეთი წითელი
243 სამადაშვილისეული კახეთი წითელი
244 ურიათუბნის წითელი კახეთი წითელი
245 გავაზური კახეთი შავი
246 გაღმამხრული კახეთი შავი
247 დამპალა კახეთი შავი
248 ვაზისუბნის წითელი კახეთი შავი
249 თავკვერი დიდმარცვალა კახეთი შავი
250 თავკვერი პალანთეული კახეთი შავი
251 თავკვერი საფერავისებური კახეთი შავი
252 იყალთოს წითელი კახეთი შავი
253 კახის წითელი კახეთი შავი
254 კუმსი შავი კახეთი შავი
255 ლეკური ყურძენი კახეთი შავი
256 მენჯიანთეული კახეთი შავი
257 მოსავლიანი კახეთი შავი
258 მწკლარტა კახეთი შავი
259 პაპასკირი კახეთი შავი
260 ჟღია საგვიანო კახეთი შავი
261 საფერავი ბუდეშურისებური კახეთი შავი
262 საფერავი თეთრი კახეთი შავი
263 საფერავი მსხვილმარცვალა კახეთი შავი
264 საფერავი ფანჩხა კახეთი შავი
265 საღვინე წითელი კახეთი შავი
266 სიმონასეული კახეთი შავი
267 უცნობი შავი კახეთი შავი
268 ქისტაურული შავი კახეთი შავი
269 ღვინის წითელი კახეთი შავი
270 შავთხილა კახეთი შავი
271 შავი ყურძენი კახეთი შავი
272 ჩიტისთვალა შავი კახეთი შავი
273 წყობილა კახეთი შავი
274 ხარისთვალა შავი კახეთი შავი
275 ჯაჭვაძისეული კახეთი შავი
276 კუმსი ყვითელი კახეთი ყვითელი
277 მწვანე ყვითელი კახეთი ყვითელი
278 ღრუბელა კახური კახეთი ღრუბლის ფერი
279 ჟღია კახეთი მუქი წითელი
280 ვარდისფერი ყურძენი კახეთი მუქი ვარდისფერი
281 ბეჟანური კახეთი თეთრი
282 ბუა ყურძენი კახეთი თეთრი
283 ბუერა კახეთი თეთრი
284 გრძელმტევანა კახეთი თეთრი
285 დედათყურძენი კახეთი თეთრი
286 ვაზისუბნის თეთრი კახეთი თეთრი
287 მსხვილმარცვალა თეთრი კახეთი თეთრი
288 ხარისთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
289 თითა კახური კახეთი თეთრი
290 ინგილოური კახეთი თეთრი
291 ინსტიტუტის გრძელმტევანა კახეთი თეთრი
292 კახის თეთრი კახეთი თეთრი
293 კახის ყურძენი კახეთი თეთრი
294 კახური თეთრი კახეთი თეთრი
295 კუმსი თეთრი კახეთი თეთრი
296 კურკენა კახეთი თეთრი
297 მირზაანული თეთრი კახეთი თეთრი
298 მისკიეთა კახეთი თეთრი
299 მსხვილთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
300 მცვივანი ადრეულა კახეთი თეთრი
301 მცვივანი კახური კახეთი თეთრი
302 მცვივანი პატალანთეული კახეთი თეთრი
303 მწვანე კახური კახეთი თეთრი
304 მხარგრძელი კახეთი თეთრი
305 მხარგრძელი ყვითელი კახეთი თეთრი
306 ოქროულა კახეთი თეთრი
307 რქაწითელი კახეთი თეთრი
308 საფენა კახეთი თეთრი
309 საჩურჩხლე კახეთი თეთრი
310 სირგულა კახეთი თეთრი
311 სუფრის თეთრი კახეთი თეთრი
312 უბაკლური კახეთი თეთრი
313 ქართული საადრეო კახეთი თეთრი
314 ქისი კახეთი თეთრი
315 ღვინის თეთრი კახეთი თეთრი
316 ცხენისძუძუ ყვითელი კახეთი თეთრი
317 ჩაკმაშურა კახეთი თეთრი
318 ჩიტისთვალა ბოდბური კახეთი თეთრი
319 ჩიტისთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
320 ცხენისძუძუ კახური კახეთი თეთრი
321 ძაღლიარჭამა კახეთი თეთრი
322 ძუვანი კახეთი თეთრი
323 წნორის თეთრი კახეთი თეთრი
324 წობენურა კახეთი თეთრი
325 ჭვარტლა კახეთი თეთრი
326 ჭროღა კახური კახეთი თეთრი
327 ხარისთვალა თეთრი კახეთი თეთრი
328 ხიხვი (ჯანანურა) კახეთი თეთრი
329 ვარდისფერა კახეთი ვარდისფერი
330 მარჯენი ვარდისფერი კახეთი ვარდისფერი
331 აფხაზური ლეჩხუმი შავი
332 ბელარიანი ლეჩხუმი შავი
333 ჭუბულო ლეჩხუმი შავი
334 საირმულა ლეჩხუმი თეთრი
335 ცხვედიანის თეთრა ლეჩხუმი თეთრი
336 ხიხვი ლეჩხუმის ლეჩხუმი თეთრი
337 კლდის წითელი სამცხე შავი
338 ცხენისძუძუ შავი სამცხე შავი
339 ბეჟანა სამცხე თეთრი
340 თავდაკიდული სამცხე თეთრი
341 თითა მესხური სამცხე თეთრი
342 საფარული სამცხე თეთრი
343 ცხენისძუძუ თეთრი სამცხე თეთრი
344 ხარისთვალა მესხური სამცხე თეთრი
345 თავცეცხლა სამცხე ვარდისფერი
346 ალექსანდროული რაჭა ლეჩხუმი შავი
347 არაბეული შავი რაჭა შავი
348 ბახვა რაჭა შავი
349 ბერბეშო რაჭა შავი
350 კირწმაგარა რაჭა შავი
351 ნაკუთვნილი რაჭა შავი
352 ნაცარა რაჭა შავი
353 ძელშავი რაჭული რაჭა შავი
354 ხოტეურა რაჭა შავი
355 ხროგი რაჭა შავი
356 ალექსანდროული თეთრი რაჭა თეთრი
357 არაბეული თეთრი რაჭა თეთრი
358 ბეგლარის ყურძენი რაჭა თეთრი
359 ბეროულა რაჭა თეთრი
360 ბუტკუა რაჭა თეთრი
361 თითა რაჭული რაჭა თეთრი
362 მეგრელაური რაჭა თეთრი
363 მწვანე რაჭული რაჭა თეთრი
364 საკმეველა რაჭა თეთრი
365 წულუკიძის თეთრა რაჭა თეთრი
366 ხიხვი რაჭული რაჭა თეთრი
367 ხოფათური რაჭა თეთრი
368 ალეში თეთრი რაჭა ვარდისფერი
369 მოქათური რაჭა-ლეჩხუმი წითელი
370 წითელოური რაჭა-ლეჩხუმი წითელი
371 გამოყვანილი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
372 დაქცეული რაჭა-ლეჩხუმი შავი
373 კაბისტონი შავი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
374 კაპისტონი მრგვალი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
375 კორტნულა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
376 მსხვილთვალა შავი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
377 მუჯურეთული რაჭა-ლეჩხუმი შავი
378 ნოშრიო რაჭა-ლეჩხუმი შავი
379 ორბელური რაჭა-ლეჩხუმი შავი
380 უსახელოური რაჭა-ლეჩხუმი შავი
381 ფეროვანი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
382 ფერუანი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
383 ღვანურა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
384 ყვირა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
385 ყორნისთვალა რაჭა-ლეჩხუმი შავი
386 ალექსანდროული ძველი რაჭა-ლეჩხუმი შავი
387 ურიშულა რაჭა-ლეჩხუმი მუქი წითელი
388 გაბაშა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
389 თავწითელა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
390 თბილური რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
391 ლაბილაძის თეთრა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
392 თვალდამწვრისეული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
393 თოვანი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
394 თუთაში რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
395 თქვაფუნა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
396 თხმორულა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
397 კუდურაული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
398 მეკრენჩხულა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
399 მცვივანი რაჭული რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
400 უწყვეტი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
401 ფაჩხატა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
402 ფითრა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
403 ქაქიტაური რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
404 ძველი თეთრა რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
405 წმინდა თეთრი რაჭა-ლეჩხუმი თეთრი
406 ზაქათალის წითელი ჰერეთი წითელი
407 ზაქათალის შავი ჰერეთი მუქი ვარდისფერი
408 ბელაქნური ჰერეთი თეთრი
409 დევისთვალა ჰერეთი თეთრი
410 დიდმტევანა ჰერეთი თეთრი
411 უგვარო სამეგრელო წითელი
412 ჩხოროკუნი სამეგრელო წითელი
413 ჭითაში სამეგრელო წითელი
414 აბშილური სამეგრელო შავი
415 გოდაათური სამეგრელო შავი
416 ვერნახი სამეგრელო შავი
417 კეთილური სამეგრელო შავი
418 კერთოლი სამეგრელო შავი
419 კოლოში სამეგრელო შავი
420 კუტალა სამეგრელო შავი
421 მაჭყვატური სამეგრელო შავი
422 მუხიშხა სამეგრელო შავი
423 ოჯალეში სამეგრელო შავი
424 პანეში სამეგრელო შავი
425 პუმპულა სამეგრელო შავი
426 უსახელო წითელი სამეგრელო შავი
427 უჩაჭუბური სამეგრელო შავი
428 უჩახარდანი სამეგრელო შავი
429 ჩხაბერძულა სამეგრელო შავი
430 ჩხუში სამეგრელო შავი
431 ჭოტიში სამეგრელო შავი
432 ხოჯისთოლი სამეგრელო შავი
433 აფხაზურა სამეგრელო თეთრი
434 გრეხი სამეგრელო თეთრი
435 დედოფლის კითი სამეგრელო თეთრი
436 დუდღუში სამეგრელო თეთრი
437 დღვლაბე სამეგრელო თეთრი
438 ეგურძგული სამეგრელო თეთრი
439 ზერდაგი სამეგრელო თეთრი
440 თეთრიშა სამეგრელო თეთრი
441 თხურთხუ სამეგრელო თეთრი
442 კაპისტონი მეგრული სამეგრელო თეთრი
443 კვაწახურა სამეგრელო თეთრი
444 ლაგილური სამეგრელო თეთრი
445 ოფოფი სამეგრელო თეთრი
446 ოქონა სამეგრელო თეთრი
447 საკუმა სამეგრელო თეთრი
448 სამაჭრო სამეგრელო თეთრი
449 ჩეკოლიში სამეგრელო თეთრი
450 ჩერგვალი სამეგრელო თეთრი
451 ჩეში სამეგრელო თეთრი
452 ჩეჩქიში სამეგრელო თეთრი
453 ჩეჭიფეში სამეგრელო თეთრი
454 ჩეხარდანი სამეგრელო თეთრი
455 ჩიჩკიში სამეგრელო თეთრი
456 ჩხუჩეში სამეგრელო თეთრი
457 წალენჯიხის თეთრი სამეგრელო თეთრი
458 ჭვიტილური სამეგრელო თეთრი
459 ჭუბერი სამეგრელო თეთრი
460 დიღმურა შიდა ქართლი წითელი
461 კაპიტა შიდა ქართლი წითელი
462 ჭროღა ქართლური შიდა ქართლი წითელი
463 წითელი ვაზი შიდა ქართლი წითელი
464 ასურეთული შავი ქვემო ქართლი შავი
465 ბორჩალო ქვემო ქართლი შავი
466 ბუზა შიდა ქართლი შავი
467 ბურძღუმი შიდა ქართლი შავი
468 განახარული შიდა ქართლი შავი
469 ენაგეთის წითელი ქვემო ქართლი შავი
470 თავკვერი ქართლის შიდა ქართლი შავი
471 მარნეულის შავი ქვემო ქართლი შავი
472 პირღებულა შავი ქვემო ქართლი შავი
473 საფერავი ატენის შიდა ქართლი შავი
474 საფერავი ბეჟაშვილის შიდა ქართლი შავი
475 საფერავი მეჯვრისხევის შიდა ქართლი შავი
476 ფართალა შავი შიდა ქართლი შავი
477 ქიშური შავი შიდა ქართლი შავი
478 ქციის შავი ქვემო ქართლი შავი
479 ღარიბა შავი შიდა ქართლი ქვემო ქართლი შავი
480 შავკაპიტო შიდა ქართლი შავი
481 ჩინური შავი შიდა ქართლი შავი
482 ღრუბელა ქართლის შიდა ქართლი ღრუბლის ფერი
483 დანახარული შიდა ქართლი მუქი წითელი
484 ადრეული შიდა ქართლი თეთრი
485 ანდრეული შიდა ქართლი თეთრი
486 ანდრიასეული შიდა ქართლი თეთრი
487 ანდრიული შიდა ქართლი თეთრი
488 არაგვისპირული შიდა ქართლი თეთრი
489 ბუდეშური თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
490 გორულა შიდა ქართლი თეთრი
491 მწვანე გორული შიდა ქართლი თეთრი
492 გრძელმტევნიანი შიდა ქართლი თეთრი
493 დაკიდულა შიდა ქართლი თეთრი
494 ენაგეთის თეთრი ქვემო ქართლი თეთრი
495 ვირაყურძენი შიდა ქართლი თეთრი
496 კასპური თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
497 ლაკი შიდა ქართლი თეთრი
498 მარნეულის ადრეულა ქვემო ქართლი თეთრი
499 მელიკუდა შიდა ქართლი თეთრი
500 მკვრივი ყურძენი შიდა ქართლი თეთრი
501 მუხა მწვანე შიდა ქართლი თეთრი
502 ავრეხი მწვანე შიდა ქართლი თეთრი
503 პირღებულა თეთრი ქვემო ქართლი თეთრი
504 საადრეო თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
505 საბატონო შიდა ქართლი თეთრი
506 სიონის თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
507 ფართალა თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
508 ქიშური თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
509 ქიშური მსხვილმარცვალა შიდა ქართლი თეთრი
510 ქიშური საადრეო შიდა ქართლი თეთრი
511 ქციის თეთრი ქვემო ქართლი თეთრი
512 ღარიბა თეთრი შიდა ქართლი თეთრი
513 შაბა შიდა ქართლი თეთრი
514 შირაკენი შიდა ქართლი თეთრი
515 ჩინური შიდა ქართლი თეთრი
516 ჩინური ავრეხი შიდა ქართლი თეთრი
517 ჩიტისთვალა ქართლის შიდა ქართლი თეთრი
518 წკენი შიდა ქართლი თეთრი
519 ჭროღა ქართლის შიდა ქართლი თეთრი
520 ჭყაპა შიდა ქართლი თეთრი
521 ჭყარტალა შიდა ქართლი თეთრი
522 ხარისთვალა ქართლის შიდა ქართლი თეთრი
523 ჯვარი შიდა ქართლი თეთრი
524 კეხვა შიდა ქართლი ვარდისფერი
525 პირღებულა ვარდისფერი ქვემო ქართლი ვარდისფერი
526 ტატანაური შიდა ქართლი ვარდისფერი
527 ქურთას ვარდისფერი შიდა ქართლი ვარდისფერი
528 ჭეიშვილი გურია შავი