?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

1999 ნომერი 1

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტის წესდება

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: დოკუმენტი

კავკასიოლოგიის საერთაშორისო სამეცნიერო-კვლევითი საზოგადოებრივი ინსტიტუტი ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმით წარმოადგენს მოქალაქეთა საზოგადოებრივ გაერთიანებას.
ინსტიტუტი თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, "მოქალაქეთა საზოგადოებრივი გაერთიანებების შესახებ" საქართველოს კანონის, სხვა მოქმედი კანონმდებლობის, საერთაშორისო სამართლებრივი ნორმებისა და წინამდებარე წესდების შესაბამისად.1999 ნომერი 1

The uses of the Caucasus

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

The ancient Greeks, although in sporadic contact with the peoples on the eastern shores of the Black Sea since Homeric times, used the Caucasus as a setting for an imaginary worldradically different from the one they knew at first hand. Their Caucasus was a wonderland of savagery and wealth, alluring princesses with magical powers, nymphs, Amazons, and primitive"Lice-eaters" (Phtheirophagoi).1999 ნომერი 1

წაწლობის ეტიმოლოგიისა და უძველესი საზოგადობრივი მნიშვნელობისათვის

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: ქევინ თუითი

"ბუნებამ რა ღონე იღონა", - წერს ვაჟა-ფშაველა, - "რა ოსტატობა იხმარა, სთქვა: მოდი, ფშაველ ქალს, ამ ტურფა იას, რადგან სილამაზისა მოკლე ვადა აქვს - ცოტა ხანი, ეს ცოტა დრო სიამოვნებით გავატარებინო, ჩაუდვა მოსიყვარულე, პლატონური სიყვარულით გამსჭვალული გული ვაჟკაცისადმი, ვინც იმას მოეწონება, ვიზედაც თვალი მიუვა, ხოლო მის მშობლებს, ნათესავებს მივსცე ისეთი ხასიათი, მოუთმინონ ქალ-ვაჟს ერთად ყოფნა, ერთად წოლა, ხვევნა, კოცნა, მტლაშა-მტლუშიო, ან რატომ არ უნდა მოითმინონ, როცა ამათზე ადრე თვით მშობლებმა გაიარეს წაწლობის კურსი?"1999 ნომერი 1

ბრინჯაოს ქოროსი ნოქალაქევიდან

შეტანის თარიღი: 2000-12-22

ავტორ(ებ)ი: ბესიკ ლორთქიფანიძე, ლევან მაყაშვილი

ეგრისის სამეფოს დედაქალაქ ციხეგოჯ-არქეოპოლისში გამოვლენილია ბრინჯაოს ჭაღის - ქოროსის ნაწილები: ორი გატეხილი დისკო, გაწყვეტილი ჯაჭვით. ისინი შეადგენენ ჭაღის ზედა და შუა ვერტიკალურ ნაწილებს. სამწუხაროდ, ქვედა, ყველაზე დიდი ზომის დისკო, რომელიც ჰორიზონტალურად იკიდებოდა, შემორჩენილი არ არის. აღნიშნული ქოროსი საგანგებოდ შეისწავლეს ვ. ლექვინაძემ და ლ. ხვედელიძემ. ჭაღის ორივე დისკოზე შემონახულია ბერძნული ასოები.1 | 2 | 3 | դ | գ
Powered by BootstrapMade