?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2003 ნომერი 8

ლითონის ჭურჭელი მაიკოპ-ნოვოსვობოდნენსკაიადან

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: სერგეი კორენევსკი

კავკასიაში ლითონის ჭურჭელი პირველად ადრებრინჯაოს ხანიდან ჩნდება. საბოლოოდ, 14C კალიბრირებული მონაცემების საფუძველზე ეს პერიოდი ქრისტემდე IV ათასწლეულის პირველი მესამედიდან III ათასწლეულის დასაწყისამდე თარიღდება და შუამდინარეთის ურუქის ხანას შეესაბამება.2003 ნომერი 8

კოლხური კულტურის ხელოვნური ნამოსახლარი ბორცვის ნაოხვამუს დათარიღებისათვის

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ჯონი აფაქიძე

ნაოხვამუს ბორცვი მდებარეობს ცენტრალურ კოლხეთში, კერძოდ, სენაკის რაიონში. მას ოვალური ფორმა ჰქონდა. მისი სიმაღლე მიწის ზედაპირიდან 1,5 მეტრს აღწევდა, მაქსიმალური დიამეტრი 60 მეტრი იყო. ბორცვს ირგვლივ ხელოვნური არხი უვლიდა. იგი 1933-1934 წლებში ითხრებოდა ა. ამირანაშვილი-ბოლტუნოვას, ს. მაკალათიასა და ფოთის მუზეუმის დირექტორის ვ. გოგოლიშვილის მიერ.2003 ნომერი 8

ბ. კუფტინი და კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ნამოსახლარები

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ლერი ჯიბლაძე

გასული საუკუნის 30-იან წლებში დაიწყო კოლხეთის დაბლობის ბრინჯაო-ადრერკინის ხანის ნამოსახლარების შესწავლა. პირველი ძეგლები, სადაც წარმოებული იქნა არქეოლოგიური გათხრები, ეს იყო ნაოხვამუ, ანაკლია I, ოჩამჩირე და დაბლაგომი. პროფ. ბ. კუფტინს, როგორც ცნობილია, მონაწილეობა არ მიუღია ნაოხვამუზე და ანაკლია I-ზე წარმოებულ სამუშაოებში. იგი მხოლოდ გაეცნო გათხრებს, დაათვალიერა ჭრილები და შეისწავლა ნივთიერი მასალა.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | դ | գ
Powered by BootstrapMade