?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2007 ნომერი 17

ბრინჯაოს ჯვრის წარწერიანი ფრაგმენტი ვანის ნაქალაქარიდან

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ნათია დარსალია

ვანსა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე დღემდე მოღწეული ქრისტიანული ხანის ისტორიული ძეგლები (ნაეკლესიარები, ნაციხარები) და არქეოლოგიური კვლევა-ძიების შედეგად აღმოჩენილი მრავალფეროვანი მასალა (სამარხები, არქიტექტურული დეტალები, ეპიგრაფიკული ძეგლები, კერამიკული ნაწარმი, მონეტები და სხვ.) გვავარაუდებინებს, რომ ეს რეგიონი შუასაუკუნეებში დასავლეთ საქართველოს ერთ-ერთ მნიშვნელოვან "ქვეყანას" წარმოადგენდა.2007 ნომერი 17

ჯვარ-ხატებთან დაკავშირებული გადმოცემები და რიტუალები პანკისის ხეობაში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ხვთისო მამისიმედიშვილი

საცხოვრებელი ადგილის შეცვლამ, პანკისში ჩამოსახლებამ, ქისტების, ოსების, აგრეთვე ფშავლებისა და თუშების ყოფით კულტურასა და ზეპირსიტყვიერებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. მათ ფოლკლორულ რეპერტუარში ზოგიერთი ჟანრი საერთოდ გაქრა. მაგალითად, პანკისელი ფშავლების ზეპირ გადმოცემებში ღვთისშვილებისა და დევ-კერპთა ბრძოლის ამსახველი სიუჟეტები თითქმის დავიწყებას მიეცა.2007 ნომერი 17

"მაგნას" ეპოქა: ბრენდის ტოტემიზმი და წარმოსახვითი გადასვლა სოციალიზმიდან პოსტ-სოციალიზმზე საქართველოში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: პოლ მანნინგი

მას შემდეგ, რაც საქართველოში დავიწყე მუშაობა – 1992 წლიდან, ბევრი რამ შეიცვალა. პოსტსოციალიზმის მთელს ისტორიას ჯერ კიდევ "გარდამავალი პერიოდი" ეწოდება, რაც გულისხმობს, რომ ეს ცვლილებების ხანაა. ამ ტერმინს, სავარაუდოდ, იმისთვის ვიყენებთ, რომ ხაზი გავუსვათ კონტრასტს "სტაგნაციის" პერიოდთან, რომელიც წინ უძღოდა ამ გარდამავალ პერიოდს. ცხადია, ეს ტერმინი, გარკვეულ მიმართულებას გულისხმობს, რაც გარკვეული მიზნისაკენ სვლას ნიშნავს – ვთქვათ კაპიტალიზმისკენ, დემოკრატიისკენ, ლიბერალიზმისკენ ან ქაოსისკენ, ანარქიისკენ. შესაძლოა, ეს ერთისა და იმავეს გამომხატველი სხვადასხვა სახელებია. ფაქტია, რომ გადასვლა სოციალიზმიდან კაპიტალიზმში არათანაბარია.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade