?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2007 ნომერი 17

სატაძრო მშენებლობის დასაწყისი ზედაზნისა და შიომღვიმის მონასტრებში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: დავით მერკვილაძე

ასურელ მამათა მოღვაწეობის შედეგად საქართველოში არაერთი სამონასტრო ცენტრი აღმოცენდა და უკლებლივ ყველა მათგანი დამშვენებულია სხვადასხვა დროის შენობა-ნაგებობათა კომპლექსით, რომელთა შორის უმნიშვნელოვანესი ადგილი, რასაკვირველია, უკავია ღვთისმსახურების აღსასრულებელ ნაგებობებს. ჩვენს მოხსენება შეეხება ზედაზნისა და შიომღვიმის მონასტრებში სატაძრო აღმშენებლობის დასაწყისთან დაკავშირებულ საკითხებს.2007 ნომერი 17

ქართული მილიცია XIX საუკუნის 70-80-იან წლებში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: ხათუნა თოდაძე

XIX საუკუნის 70-იან წლებში აღმოსავლეთი კვლავ მსოფლიო ყურადღების ცენტრში მოექცა. ინგლისი ისევ ეწინააღმდეგებოდა რუსეთის მიერ ბოსფორისა და დარდანელის სრუტეების ხელში ჩაგდების ცდებს. ავსტრია-უნგრეთს რუსეთის ბალკანეთზე გაბატონება აშინებდა. გერმანია კი აღმოსავლეთის საკითხის გამწვავებას უწყობდა ხელს, ცენტრალურ ევროპაში თავისუფლად რომ ემოქმედა.2007 ნომერი 17

ბოსფორისა და დარდანელის საკითხი 1914 წლის ქართულ პრესაში

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: მაია მაჭავარიანი

მთავარი საკითხი, რომელიც ქართველ ხალხს I მსოფლიო ომის დაწყებისთანავე აწუხებდა, იყო ოსმალეთის პოზიცია - ჩაებმებოდა თუ არა იგი ომში. აქედან გამომდინარე, მიუხედავად სხვადასხვა პოლიტიკური და ჟანრობრივი მიმართულებისა, ამ პერიოდში გამომავალი ყველა ჟურნალ-გაზეთი, ითვალისწნებდა რა ქართველი ხალხის განსაკუთრებულ ინტერესს, საქართველოს უახლოესი მეზობლისა და ისტორიული მოწინააღმდეგის - ოსმალეთის მიმართ I მსოფლიო ომში მის ჩაბმამდე და ჩაბმის შემდეგ, ცდილობდა ფართოდ გაეშუქებინა და ოპერატიულად მიეწოდებინა მკითხველისთვის ყველა სახის ცნობები ოსმალეთის პოლიტიკურ-სამხედრო-ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის შესახებ.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade