?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2007 ნომერი 17

კულტუროლოგიურ ურთიერთობებზე სამართლებრივი ზემოქმედებისა და კულტურის სფეროში სამართლებრივი რეგულირების მექანიზმის შესახებ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჭილაძე

ცნობილია, რომ კულტურის შესახებ საქართველოს კანონის მიხედვით მის ძირითად მიზნებს და ამოცანებს წარმოადგენს: კულტურის სფეროში საქართველოს მოქალაქეების კონსტიტუციური უფლებების დაცვა და რეალიზება; კულტურულ ფასეულობათა და შემოქმედებითი მოღვაწეობის შედეგების გამოყენების სამართლებრივი პრინციპებისა და ნორმების განსაზღვრა...2007 ნომერი 17

კულტურის სფეროში სამართლებრივი ვალდებულებების ზოგიერთი ასპექტი

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ჭილაძე

"კულტურის შესახებ" საქართველოს კანონის შესაბამისად, კულტურის სფერო არის ისტორიულ-კულტურული ტერიტორიები და ობიექტები, შენობა-ნაგებობები, კულტურის უძრავი და მოძრავი ძეგლები, ფოლკლორი, მხატვრული სუვენირი, ხალხური რეწვა და ხელობა, პროფესიული ხელოვნება და ლიტერატურა, სახელოვნებო განათლება და მასთან დაკავშირებული პედაგოგიკა, სამეცნიერო კვლევა და მეთოდიკა, ტექნოლოგიები, კულტურული და შემოქმედებითი მოღვაწეობის პოპულარიზაცია და გაშუქება, კულტურულ-გასართობი, შემეცნებითი პროგრამები და შოუ-ბიზნესი.2007 ნომერი 17

სალუსტიუსის ინვექტივა მარკუს ტულიუს ციცერონის წინააღმდეგ

შეტანის თარიღი: 2009-11-11

ავტორ(ებ)ი: გიორგი ქაჯაია

რომაულ ლიტერატურაში გაიუს სალუსტიუს კრისპუსს (86-35) განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს როგორც თავისი ისტორიული კონცეფციით, ისე სტილისა და თხრობის თავისებურებებით.
მისი თხზულებებიდან ჩვენამდე მოაღწია ისტორიულმა ნაშრომებმა "კატილინას შეთქმულება" და "ომი იუგურთასთან", ასევე ექვსმა ვრცელმა და ხუთასამდე მოკლე ერთმანეთთან დაუკავშირებელმა ფრაგმენტმა მისი "ისტორიებიდან", კეისრისადმი მიწერილმა ორმა წერილმა, რომელიც შეიცავს ავტორის რჩევებს სახელმწიფო მოწყობის შესახებ, აგრეთვე ციცერონისადმი მიმართულმა განმაქიქებელმა სიტყვამ (ინვექტივამ). სწორედ ამ უკანასკნელ ლიტერატურულ ძეგლს ეძღვნება წინამდებარე ნაშრომი.ա | բ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | դ | գ
Powered by BootstrapMade