?> ჟურნალი ამირანი

ჟურნალი ამირანი

ძებნა ავტორის მიხედვით

2017 ნომერი 30

ქართული რეკონკისტა

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: იაროსლავ პილიპჩუკი

სტატია ეძღვნება ქართული სამეფოების ურთიერთობას თურქ მეზობლებთან 1747-1783 წლებში2017 ნომერი 30

ერი და მსოფლმხედველობა

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: ნაპო კვარაცხელია

ერი ადამიანთა მოდგმის უნიკალური წარმონაქმნია და ამასთანავე კაცობრივი არსის ინდივიდუალური გამოვლინება. სწორედ ეს განსაზღვრავს მის მეტაფიზიკურ "ადგილს" სამყაროს ბუნებითსა და ადამიანურ წყობაში. არ არსებობს ამქვეყნად უფრო დიდი ღირებულება ვიდრე, ერად ყოფნის ღირებულება.2017 ნომერი 30

აფხაზთა სამეფოს აღმოსავლეთ საზღვრის ლოკალიზაციისათვის

შეტანის თარიღი: 2017-12-14

ავტორ(ებ)ი: თამთა მოდებაძე

აფხაზეთის დღევანდელი პოლიტიკური თუ სამართლებრივი მდგომარეობის გაგებისათვის ძალზე მნიშვნელოვანია აფხაზთა სამეფოს ისტორიის შესწავლა. წინამდებარე ნაშრომის მიზანია ეპიგრაფიკულ წარწერებზე დაყრდნობითა და მათი ანალიზის საფუძველზე დადგინდეს თუ სადამდე აღწევდა აღმოსავლეთით აფხაზთა სამეფოს საზღვარი.
აღმოსავლეთ საზღვრის დადგენა დაგვეხმარება დავინახოთ, იყო თუ არა აფხაზთა სამეფო, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონები, ქართულ პოლიტიკურ თუ კულტურულ სამყაროში ჩართული და რამდენად წარმოადგენდა ის თავისი არსით ქართულ სამეფოს.ա | բ | 1 | 2 | 3
Powered by BootstrapMade